Neil Pont

Wildlife Photography

Albatrosses, Kaikoura, New Zealand 2018

Photos taken while on a boat trip in Kaikoura, South Island, New Zealand, April 2018